Slide background
Diş Hekimliği Hastanesi

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı


Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında yürütülen tedavilerin öncelikli amacı diş çürüklerinin güncel bilgi ve teknolojiler kullanılarak erken dönemde teşhisiyle birlikte koruyucu ve minimal invaziv tedavi prensipleri doğrultusunda diş yapılarının korunmasıdır. Diş yapılarının gelişimsel ve kazanılmış hastalıklar nedeniyle bozulan şekillerinin, fonksiyonlarının ve estetik özelliklerinin yapılan çeşitli restorasyonlarla dişe iade edilmesi de bu anabilim dalının amaçları arasında yer almaktadır. Özellikle son yıllarda tüm dünyada popülarite kazanan “adeziv”, “estetik”, “kozmetik” Diş Hekimliği gibi yeni kavramlar bu bölümün uygulama alanlarındandır.

Bu amaçlara yönelik olarak kliniğimizde yapılan tedaviler;

  • Amalgam ve kompozit dolgularla ön ve arka dişlerin restorasyonu,

  • Dentin hassasiyeti tedavisi,

  • Laminate veneer ve beyazlatma gibi estetik uygulamalar,

  • İndirek ve direk inley, onley restorasyonlardır.

Anabilim dalımız 1 Doçent Doktor ve 1 Doktor Öğretim Üyesi ile eğitim-öğretim ve klinik faaliyetlerini sürdürmektedir. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı eğitim-öğretim faaliyetleri 2. sınıfta pratik ve teorik derslerle başlamakta yine 3. sınıfta pratik ve teorik olarak devam etmektedir. 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine ise klinik staj programları uygulanmaktadır. İlerleyen dönemlerde lisansüstü programların açılması ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık eğitimi kapsamında uzmanlık  eğitimi verilmesi planlanmaktadır.