Slide background
Diş Hekimliği Hastanesi

Periodontoloji Anabilim Dalı


Periodontoloji Anabilim Dalı, dişler ve dişlerin etrafında bulunan dokuların sağlık ve hastalıktaki durumlarını inceleyen, bu dokularda meydana gelen hastalıkların teşhisi, tedavisi ve tedavi sonrasında elde edilen sağlığın korunmasını amaçlayan bir diş hekimliği dalıdır.

Kliniğimizde en sık yapılan tedavi periodontitis tedavisidir. Gingivitis ve periodontitisi kapsayan periodontal hastalıklar tedavi edilmediklerinde diş kaybına yol açabilen ciddi enfeksiyonlardır. Periodontal hastalık, dişetleri ve dişleri destekleyen kemiği etkileyen kronik bakteriyel enfeksiyondur. Tedavi edilmediğinde diş kayıplarına yol açar. Bu tedaviler dışında kliniğimizde diş ve diş çevresi destek dokusu kaybı olan hastalarda ögmentasyon prosedürleri, kemik içi implant uygulamaları, yumuşak doku ile ilgili düzeltici operasyonlar uygulanmaktadır.

Anabilim Dalımız 2 Doktor Öğretim Üyesi ile hizmet vermektedir. Periodontoloji Ana Bilim Dalı, 5 yıllık diş hekimliği eğitimine 3. eğitim yılından itibaren mezun oluncaya kadar teorik ve pratik uygulamalarla katkıda bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde lisansüstü programların açılması ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık eğitimi kapsamında uzmanlık öğrencileri eğitimi verilmesi planlanmaktadır.