Slide background
Diş Hekimliği Hastanesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı


Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı; ağız içerisinde yumuşak ( yanak, damak, dil, dudak, kaslar vb.) ve sert dokularda (dişler, kemikler) gelişen kistik veya tümöral patolojilerin tedavilerini, diş ve çene kırıklarının tedavisini, sürmüş ya da gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesini, protez öncesi cerrahi tedavilerini, diş kökenli kemik içi lezyonların tedavisini (apikal rezeksiyon), çene eklemi (TME) rahatsızlıkları ve hastalıklarını tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Kliniğimizde verilen temel hizmetlerinden birisi de dental implant uygulamasıdır. Yeterli kemik kalitesi olmamasına bağlı implant uygulanması mümkün olmayan hastalarda, kemik miktarını artırıcı işlemler ile (kemik greftleri, distraksiyon osteogenezisi) implant uygulaması ve protez yapılması mümkün hale getirilebilmektedir. Ayrıca, halen çalışmaları sürdürülmekte olan fiziki ortamların hazırlanması ile birlikte, sedasyon ve genel anestezi altında çocuk, yüksek kaygıya sahip veya engelli hastalarımızın diş çekimleri ve cerrahi girişimleri ile beraber bir çok major ve komplike cerrahi işlemler yapılabilecektir.


Kliniğimizde uygulanan cerrahi işlemler ana başlıklarıyla şöyledir:

• Gömülü dişlerin çıkarılması veya sürdürülmesi

• Komplike ve sürmüş dişlerin çekimi

• Odontojenik enfeksiyonların tedavisi

• Dental implant cerrahisi

• Kist-tümör çıkarılması

• Çene eklemi (TME) tedavisi ve cerrahisi

• Tükürük bezi hastalıkları ve cerrahisi

• Çene yüz ağrılarının teşhis ve tedavisi

• Ağız hastalıklarının teşhis ve tedavisi

• Augmentasyon ve rekonstrüksiyon operasyonları

• Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri

• Diş kökenli kemik içi lezyonların tedavisi (Apikal Rezeksiyon),

• Protez yapımı öncesinde yumuşak doku ve sert dokuların düzeltilmesi

Anabilim dalımız 2 Dr. Öğretim Üyesi ile eğitim-öğretim ve klinik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu anabilim dalının eğitim öğretim faaliyetleri 3. sınıfta teorik olarak başlamakta, 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine ise klinik staj programları uygulanmaktadır.