Slide background
Diş Hekimliği Hastanesi

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı


Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, oral ve maksillo-fasiyal doku ve organların sistematik olarak incelendiği, bu yapılara ait tüm fizyolojik ve patolojik değişikliklerin klinik ve radyografik olarak değerlendirildiği ve yapılacak tedavilerin planlandığı bir birimdir. Anabilim Dalımız, Oral Diagnoz ve Radyoloji olmak üzere 2 ayrı klinikte çalışmalarını sürdürmektedir. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi’nde 1 adet ünitle fakültemize müracaat eden hastaların ilk muayeneleri yapılmaktadır. Oral Diagnoz Kliniği’nde yapılan muayeneden sonra Radyoloji Kliniği'nde hastanın, teşhis için gerekli görülen ağız içi radyografları çekilmektedir. Radyoloji Kliniği`nde 1 adet intraoral röntgen cihazı, 1 adet dental volumetrik tomografi ve 2 adet panoramik - sefalometrik  röntgen cihazı ile hizmet verilmektedir.

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği’nde fakültemize müracaat eden hastaların asıl başvuru nedenlerinin incelenmesinin yanı sıra tüm baş-boyun bölgesi ve ağız içi muayeneleri yapılmaktadır. Ağız içinde diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının dışında, çene kemikleri ve eklemi, tükürük bezleri, dil, ağız tabanı, dudak ve ağız içinde görülen tüm yumuşak dokuların hastalıklarının teşhisi Anabilim Dalımızın ilgi alanına girmektedir. Anabilim Dalımızda ağız hastalıklarının sistemik hastalıklarla ilişkisi de incelenmekte ve bu kapsamda ağız içi hastalıkların teşhis ve tedavi planlaması yapılmaktadır. Bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlar nedeniyle, yapılacak diş tedavilerinden önce önlemler alınması gerekebilir. Bu nedenle hastanın başvuru anındaki ve geçmişteki genel sağlığı ile kullandığı ilaçlar konusunda bilgi alınır. Önceden geçirilmiş bir alerji hikâyesi varlığında, kalp, kan hastalıkları, yüksek tansiyon ve diğer genel sağlıkla ilgili bir rahatsızlık varlığında mutlaka hekimin bu konuda uyarılması gerekmektedir. İntraoral muayenin ardından hekimin gerek gördüğü diş filmleri çekilerek bilgiler klinik muayene ile birleştirilir ve en uygun tedavi şeması oluşturulur.

Hastalar bilgilendirilerek ihtiyaçlarına göre fakültemizin diğer bölümlerine yönlendirilir. Bölümümüzde hastaya ağız-diş sağlığının ve erken teşhisin önemi vurgulanarak toplumun bu konuda daha da bilinçlenmesi hedeflenir. Gerektiğinde ilaç tedavisi ve belirlenen bir hastalığın takibi de bu bölümün hizmetleri arasındadır. Röntgen muayenesi ağız içi muayene bulgularını desteklediği gibi, bazen de çene kemiklerinde bulunan ve ağız içinde hiçbir belirti vermeyen hastalıkların, kist ve tümörlerin teşhisini sağlar. Günümüzde diş ve çene röntgenlerinin yanı sıra Manyetik Rezonans Görüntüleme, Ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri de diş hekimliği radyolojisinde gittikçe daha çok kullanılır olmuştur. Bu tür radyolojik tetkikler için hasta tıbbi radyoloji kliniklerine yönlendirilir. Ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda hasta ilgili tıp dallarına gönderilerek muayenesi istenir ve gönderilen raporlar doğrultusunda tedavi planlaması yapılır. Kliniğimizde günde ortalama 40 adet hastanın klinik ve radyolojik değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızda 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 radyoloji teknisyeni ile klinik faaliyetler yürütülmektedir.

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim dalı dersleri 5 yıllık diş hekimliği eğitim süresinin 3. yılında teorik derslerle başlayıp; 4. ve 5. yıllarında teorik ve klinik eğitimle devam eder. Ayrıca 5. yıllarında seminer, makale ve olgu sunumu gibi yöntemlerle öğrencilerin eğitimi desteklenmektedir.