Slide background
Diş Hekimliği Hastanesi

Tarihçe ve Genel Bilgiler

27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile açılan Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ocak 2017 itibarıyla ağız ve diş sağlığı hizmetleri vermeye başlamıştır. Fakültenin kuruluşundaki temel amaçlar, ağız ve diş sağlığı alanında üstlendiği görevleri nitelikli bir şekilde yapabilmesi için gerek bilgi ve beceriye sahip olan, etik değerleri de göz önünde bulunduran hekimler yetiştirmek, hastalara evrensel standartlarda, hasta haklarına saygılı, kaliteli, modern ve üst düzey bir ağız ve diş sağlığı tedavi hizmeti sunmaktır. Aynı zamanda güncel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek pratikte tedavi prensiplerine de uygulayan uzman doktorların varlığıyla kompleks vakaların çözülmesi hedeflenmekte ve böylece hastaların diğer illere sevk edilmesinin önüne geçilmektedir.

Fakültede Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi anabilim dallarında görev yapan  1 profesör,  1 doçent, 14 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi ve 1 pratisyen diş hekimi bulunmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde; tedavi hizmeti vermek amacıyla üç genel hasta kliniği, cerrahi hizmetleri sağlamak için bir ağız, diş ve çene cerrahisi kliniği, dental tomografi ve dijital periapikal röntgen cihazından oluşan 2 radyoloji ünitesi mevcuttur.

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini alarak başlamıştır. Fakülteye, 60 kişilik kontenjanın yanı sıra 8 yabancı uyruklu ve 2 okul birincisi öğrenci kayıt yaptırmıştır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri binasında bulunan bir derslik ve bir eğitim laboratuvarı ile başlayan lisans öğrencilerinin eğitim faaliyetleri; 2020-2021 eğitim-öğretim yılında tamamlanması planlanan yeni binada sürecektir. 

Açılışının ilk  yılında henüz kuruluş sürecinde iken hem öğrenci alımının hem diş hekimliğinde uzmanlık sınavı neticesinde uzmanlık öğrencisi alımını gerçekleştiren fakültemiz çağdaş diş hekimliği eğitimi hedeflemektedir.