Slide background
Diş Hekimliği Hastanesi

Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz


Üniversitenin Stratejik Planı ve Kalite Politikası

doğrultusunda kurumumuzun misyon ve vizyonu belirlenmiştir.


Misyonumuz

Birey, aile ve toplum ağız-diş sağlığını geliştirmeyi hedeflemiş, diş hekimliği ve ağız-diş sağlığı hizmetleri ilgili bilgi ve becerilere sahip, etik değerleri gelişmiş, yeniliklere açık, araştırmacı, rekabetçi ve girişimci bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Diş hekimliği ve ağız-diş sağlığı ile ilgili mesleklerinin geliştirilmesine odaklanmış ve toplumdaki bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve yükseltilmesine katkı verecek eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

Hedeflerimiz

Bir eğitim ve öğretim kurumu olarak başlıca amacımız; etik değerlere sahip ilkeli gerek akademik gerekse klinik açıdan yenilikleri takip eden toplum ağız diş sağlığına faydalı akademik düzeyde uzmanlık ve diş hekimliği eğitim-öğretimi sunmaktır.

Bilimsel yayın hazırlanması ve toplantı düzenlenmesinde deneyimli akademik kadromuz ile diş hekimliğinin tüm bilim dallarında teknolojik ve bilimsel yenilikleri Mersin Diş Hekimleri Odası ile beraber bölgemizdeki Türk Diş Hekimleri Birliğine kayıtlı 700 diş hekimi meslektaşlarımıza Sürekli Diş Hekimliği Eğitimleri ile ulaştırılması planlanmaktadır.

2017 ve 2018 yıllarında akademik kadromuzun hazırladığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından kabul edilen 10 bilimsel projemiz bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl için yeni bilimsel projeler geliştirilerek BAP ve TÜBİTAK desteği alınması planlanmaktadır.

Uluslararası standartlara uygun olarak tüm teknolojik gereksinimlerin karşılandığı laboratuvar, dersliklerin ve de tüm tedavi gereksinimlerinin karşılanacağı üst düzey kliniklerin kurulması hedeflenerek yeni bina inşaatına başlanması hedeflenmektedir. 2019-2020 Eğitim öğretim yılında tamamlanması hedeflenen yeni binamızın projesinin çalışmaları devam etmektedir.

Mersin, Ortadoğu ülkeleri ile Batı ülkeleri arasında deniz yolu ticaretini sağlayan stratejik öneme sahip bir liman şehridir. Liman ticareti ile bağlantısı olan yabancı uyruklu hastalara ve son yıllarda Ortadoğu bölgesinde süregelen savaş nedeniyle ülkemizde bulunan yabancı uyruklu bireylere sağlık turizmi Kapsamında ağız-diş sağlığı hizmetleri sağlanması planlanmaktadır.

Mersin il ve ilçe sınırları içinde, günümüze kadar tüm engelli ve 65 yaş ve üstü (geriatrik) hastalar; tedavileri sağlanamadığı için diğer şehir ve bölgelere sevk edilmek zorunda kalınmıştır. Bu hastaların tedavisinin Mersin’de yapılabilmesi amacıyla Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde tek katlı sedasyon ve genel anestezi üniteleri bulunan bir tedavi ünitesi kurulması planlanmaktadır.